Ugrás a fő tartalomra

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.


+36 (44) 452 433

Széchenyi 2020

Minőségpolitika


Minőségpolitika

Minőségpolitikai alapelveink

A Centrum minőségpolitikáját, küldetésnyilatkozatát, jövőképét és a minőségcéljait a Centrum és a szakképző intézmények vezetése közösen határozza meg, melynek kialakítása során figyelembe veszi

 1. a munkaerőpiac szükségleteit,
 2. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek igényeit, illetve
 3. a centrum- és intézményszintű szervezeti folyamatokat.

Ezáltal a Centrum és a szakképző intézmények teljeskörű szakképzési, felnőttképzési tevékenységének tükröznie kell azt a minőségi megközelítést, amelyet a munkaerőpiac szükségletei, a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek igényei, illetve a centrum- és intézményszintű szervezeti folyamatok biztosítanak.

A Centrum minőségpolitikai alapelvei az alábbiak:

1.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum és intézményeinek vezetése, oktatói a Minőségirányítási rendszert, mint alapvető értékrendet és vezetői eszközt értelmezik.

A Minőségirányítási rendszer működtetése a centrum- és intézményszíntű

 1. tervezhetőség,
 2. minőség,
 3. eredményesség,
 4. hatékonyság, továbbá
 5. a működéses legmegfelelőbb gyakorlata kialakításának egyik alapköve.

2.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum és intézményeinek vezetése és minden munkatársa elkötelezett a minőségközpontú oktatás, képzés és a szakképzési-felnőttképzési szolgáltatások megvalósításában. A Mátészalkai Szakképzési Centrum és intézményeinek széles értelemben vett minőségpolitikája az oktatás, a képzés és a szakképzési szolgáltatások eredményességének a növelését jelenti.

3.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum és intézményeinek célja, hogy az intézmények az oktatás, a képzés és a szakképzési-felnőttképzési szolgáltatások minősége által a térség, a régió meghatározó proaktív középiskoláivá váljanak, amelyek széles körű kapcsolatokkal rendelkeznek a térség és a régió gazdasági, társadalmi szereplőivel.

4.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum és intézményeinek minőségpolitikája a stratégiai, fejlesztési és minőségi célok elérését a minőségügyi tevékenység egyedi, sajátos eszközeivel szolgálja.

A minőségügyi tevékenység fő célja olyan szabályozott folyamatok kialakítása, amelyek

 • bevonják, érdekeltté teszik az oktatókat, a partnereket, a gazdasági és a társadalmi élet szereplőit az oktatás, a képzés és a szakképzési-felnőttképzési szolgáltatások minőségének fejlesztésébe,
 • védik a Centrum és az intézmények küldetésnyilatkozatában megfogalmazott értékeket,
 • átláthatóvá teszik a Centrum és az intézmények működését, kapcsolatrendszerét,
 • rendszeresen mérik és értékelik a tevékenységüket,
 • rendszeresen mérik partnereinek elégedettségét, igényeit és a mérések eredményeit szabályozott módon felhasználják az oktatás, a képzés és a szakképzési-felnőttképzési szolgáltatások fejlesztésében, ily módon törekszenek a partneri elégedettségek folyamatos növelésére.

Küldetésünk

1.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye 3 városában - Mátészalka, Nyírbátor, Nagykálló - és azok vonzáskörzetében törekszik a térségi és a régiós gazdasági, illetve társadalmi igényekhez igazodó szakképzés és felnőttképzés kialakítására és működtetésére.

2.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum és szakképző intézményei vállalják, hogy a térségi és a régiós munkaerőpiaci igényeknek megfelelő piacképes képzéseket és szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek hozzájárulnak a térség, a régió és Magyarország versenyképeségéhez, fenntartható fejlődéséhez.

3.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum és szakképző intézményei törekszenek olyan szakmai oktatást, képzést és szakképzési-felnőttképzési szolgáltatást biztosítani, amelyek megalapozzák az egész életen át tartó tanulás lehetőségét. Olyan szakemberek képzését kell biztosítani, akik képesek a folyamatos munkaerőpiaci elvárásokhoz alkalmazkodni, akik önálló ismeretszerzésre és együttműködésre képesek szakmai fejlődésük érdekében.

4.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum oktatói fontosnak tartják a munkaerőpiacon elvárt szakmai és munkavállalói kompetenciák kialakítását, fejlesztését, ugyanakkor fontos érték számukra a tanulók testi-lelki fejlődésének, valamint mentális egészség megőrzésének biztosítása.

5.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum és intézményei törekszenek arra, hogy motivált, kreatív, megújulásra képes oktatói közösség álljon rendelkezésre, amely eredményesen képes felkészíteni a tanulókat, illetve a képzésben részt vevő személyeket a jövő kihívásaira.

6.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum és intézményei olyan iskola megteremtésére törekszenek, ahová a tanulók kellő motiváltsággal lépnek be, ahol tisztelettel viseltetnek oktatóik és társaik irányába, ahol a nemzeti értékeket szem előtt tartó, az élet minden területén tisztelettudó és együttműködő, környezettudatos egyénekké válnak, ahol aktívak a foglalkozásokon, ahol a rendszeres tanulást tudatos fejlődési lehetőségként értékelik. Olyan „emberfők” képzése a cél, akik sikeresen megállják a helyüket a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon emberként és szakemberként egyaránt.

7.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum elkötelezett a határon túli magyar nyelvű szakképzés fejlesztésében. A Mátészalkai Szakképzési Centrum 2018. év végén társadalmi küldetésként vállalta, hogy a határon túli magyar nyelvű szakképzést és ezzel együtt a határon túli magyar fiatalokat bevonja a magyarországi szakképzés rendszerébe. Ezáltal a Mátészalkai Szakképzési Centrum hozzájárul ahhoz, hogy a magyar nyelvű képzésben részesülő fiatalok piacképes szakmai tudással jelenjenek meg a munkaerőpiacon, amely egyrészt a határon túli magyar közösségek megerősödését szolgálja, másrészt pedig erősíti a magyarországi vállalkozások határon túli területeken történő beruházásainak esélyeit.

Jövőképünk

1.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum kiemelt célja a XXI. század kihívásainak megfelelő középfokú szakember-képzés tervezése az igények feltárásával, annak korszerű megvalósításának támogatásával. Ennek keretében felelősségünk, hogy a térségi és a régiós vállalkozások szakember igényeit megismerjük és olyan intézményt "építsünk", amely az igényekre minden lehetséges képzési formában hatékonyan legyen képes reagálni.

2.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum intézményeinek elsődleges célja olyan elismert oktatási brand kialakítása és képviselete, amely minden tanuló és felnőttképzésben részt vevő személy számára garanciát jelent a minőségi oktatásra, a korszerű technológiák megismerésére és a személyes figyelemre. Ennek keretében a cél olyan szakemberek képzése, illetve olyan minőségi oktatás-képzés biztosítása, amely gyakorlatorientált, amely garantálja, hogy a végzettek a munkaerőpiacon megállják a helyüket szakmájukban.

3.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum és intézményeinek célja egy olyan szolgáltatási rendszer kiépítése, amelynek eredményeként a tanulók, illetve a felnőttképzésben részt vevő személyek akarjanak és képesek legyenek fejlődni és megújulni szaktudásuk bővítésére, illetve életpályájuk tervezésére, valamint vezetésére rendelkezzenek megfelelő kompetenciákkal. Mindezek biztosításának alapja, hogy a Mátészalkai Szakképzési Centrum minél szélesebb körben megismertesse a szakképző intézményinek képzéseit, közelebb hozza egymáshoz a képzéseink iránt érdeklődőket, a szakképző intézményeket, valamint a gazdaság szereplőit.

4.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum célja, hogy a szakképző intézmények menedzsment-szemléletű és munkaerőpiac-orientált vezetésével, a gazdasági igényeire épülő minőségi képzéseket minőségi szakemberekkel és oktatókkal, korszerű eszközparkon, a duális képzési partnerekkel és a felsőoktatási intézményekkel együttműködésben biztosítja.

5.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum a határon túli szakképzésben törekszik a szakképzés feltételrendszerének megteremtésére: kialakítja a külhoni szakképzés szervezetét, valamint a képzés rendszerét. Biztosítja a magyar ajkú külhoni állampolgárok részére a szakma vagy szakképesítés megszerzésének lehetőségét, ennek érdekében kialakítja és működteti az együttműködést azon potenciális külhoni, de magyar érdekeltséggel bíró duális partneri körrel, akik a képzés során a gyakorlati oktatás lebonyolításába részt vesznek.KIMIKK
Carl Zeiss Vision Hungary Kft.CarXpert Autó szervizDSC2000 Kft.Eldorado Restaurant Pizza Word&Caffe GEMTECH AKADÉMIAHajdu Coop ZrtLedozé KftMSK HungaryPisti ÉtelbárjaRózsa és Fiai Kft.Tovább
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Mátészalkai Szakképzési Centrum

   4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.

  • Telefon: +36 (44) 452 433

   E-mail: titkarsagvezeto@mateszc.hu

   OM azonosító: 203059

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/001620


  2024Mátészalkai Szakképzési Centrum