Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. Hivatalos név (teljes név)Mátészalkai Szakképzési Centrum
2. Székhely4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 44 452 433
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)nem releváns
6. Központi elektronikus levélcímtitkarsag@mateszalkaiszc.hu
7. A honlap URL-jewww.mateszalkaiszc.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)www.mateszalkaiszc.hu/index.php/kapcsolat  
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető nevewww.mateszalkaiszc.hu/index.php/kapcsolat
10. Az ügyfélfogadás rendjeHétfő – Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.30

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája

Az egyes szervezet egységek feladatai: Mátészalkai SZC Szervezeti és Működési Szabályzat

Mátészalkai Szakképzési CentrumKancellár, Főigazgató, Főigazgató-helyettes, Gazdasági vezető
A Mátészalkai Szakképzési Centrum iskoláiIgazgatók
Belső ellenőrzésBelső ellenőrzési vezető
Kancellária TitkárságTitkárságvezető

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Főigazgató: Dr. Bugya László
Telefon: +36 44 452 433
E-mail: bugya.laszlo@mateszalkaiszc.hu
Kancellár: Rostás János
Telefon: +36 44 452 433
E-mail: rostasjanos@mateszalkaiszc.hu
Főigazgató-helyettes: Barkován Ferenc
Telefon: +36 44 452 433
E-mail: barkovan.ferenc@mateszalkaiszc.hu
Gazdasági vezető: Csonka László
Telefon: +36 44 452 433
E-mail: csonka.laszlo@mateszalkaiszc.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
ISKOLA NEVENÉVBEOSZTÁSTELEFONSZÁME-MAIL CÍM
Mátészalkai SzC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Mátészalka
Cím: 4700 Mátészalka, Baross  László u. 9-11.

Magyar Jánosigazgató+36 (44) 312 657iskola@maszik.sulinet.hu
     
Mátészalkai SzC Gépészeti Technikum és Kollégium

Nagy Józsefigazgató+36 (44) 500 185

 titkarsag@gepeszeti.hu
     
Mátészalkai SzC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium, NagykállóSzabóné Lipkovics Ildikóigazgató+36 (42) 563 140nagykallo.budai@gmail.com
     
Mátészalkai SzC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Nyírbátor

Kiss Zoltánnéigazgató+36 (42) 281 297szakkepzo@bethlennyirbator.hu  
     
Mátészalkai SzC Kállay Rudolf Szakképző Iskola, NagykállóPéter István Józsefigazgató+36 (42) 263 435nagykalloi@kallayszaki.hu  

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

I. közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jenem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjenem releváns

1.3 Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkeziknem releváns
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásanem releváns
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének nevenem releváns
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékenem releváns

1.4 Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljanem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyenem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásanem releváns

1.5 Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok nevenem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a nevenem releváns

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeA közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:
Fenntartó:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 3039300
Honlap: https://www.nive.hu 
E-mail: szakkepzes@nive.hu  A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
Honlap: https://www.nive.hu 
E-mail: szakkepzes@nive.hu 
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeA közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760. A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7 Költségvetési szervek

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyenem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségenem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeJogszabályok – 2021.03.03.

Szervezeti és Működési Szabályzat – 2020.01.29.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme érdekében – 2019. 06. 30.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvennem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásanem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezésenem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területenem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásanem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegenem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásnem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időnem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőnem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájanem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásnem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlnem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseA költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásaA költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószámkormányzati funkció megnevezése
1081043Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
2082042Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3082043Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4082044Könyvtári szolgáltatások
5086020Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
6092111Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
7092112Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
8092140Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
9092150Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
10092221Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
11092222Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
12092231Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
13092232Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
14092260Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
15092270Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
16092290Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
17093020Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
18095020Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
19095040Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
20096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
21096025Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
22096030Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
23096040Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
24098021Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
25098022Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
26105020Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatáshttps://mateszalkaiszc.hu/2020/11/25/palyavalasztas-2020/
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeTérítési díjak szabályzata link

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeA Mátészalkai Szakképzési Centrum saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiA Mátészalkai Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind vállalkozások tekintetében.
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjaA Mátészalkai Szakképzési Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Mátészalkai Szakképzési Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényes teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé.
A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeiA Mátészalkai Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaA kiadványok a Mátészalkai Szakképzési Centrum szervezetét, a technikumok és szakképzős iskolák képzési kínálatát mutatják be
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaPapír alapúak, rendezvényeken megjelenők, online megtekinthetők és letölthetők a Mátészalkai Szakképzési Centrum honlapján.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeAz anyagok ingyenesen hozzáférhetőek.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjenem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályainem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóinem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságanem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjenem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendjenem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzanem releváns
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumoknem releváns
5. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem releváns
6. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólnem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukhttps://mateszalkaiszc.hu/2021/03/22/igazgatoi-palyazatok/

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

ADAT MEGNEVEZÉSEADAT
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveMátészalkai Szakképzési Centrum
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
tikarsag@mateszalkaiszc.hu 
4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveBartha Norbert
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatainem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeknem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

Mátészalkai SZC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,
Mátészalkai SZC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4700 Mátészalka, Baross László u. 9-11.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Mátészalkai Szakképzési Centrum adószáma: 15832049-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832045
KSH statisztikai számjel: 15832049-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: 06/44/312-657
E-mail cím: mszc.derimiksa@gmail.com
Honlap: www.derinet.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Mátészalkai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetőségeInnovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adataiMátészalkai Szakképzési Centrum
Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.
Adószám: 15832049-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832045
KSH statisztikai számjel: 15832049-8532-312-15
Telefon: +36 44 452 434
Email: titkarsag@mateszalkaiszc.hu
Honlap: https://mateszalkaiszc.hu/

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója
Mátészalkai SZC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 4700 Mátészalka, Baross László u. 9-11. Technikumi képzések: http://derinet.sulinet.hu/szakgimnaziumi-kepzeseink/ Szakképző iskolai képzések: http://derinet.sulinet.hu/szakkozepiskolai-kepzeseink/

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszámnem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatóhttp://derinet.sulinet.hu/palyaorientacio/#book5/cimlap
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számahttp://derinet.sulinet.hu/wp-content/uploads/2020/10/felveteli_tajekoztato_2021.pdf
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeiTérítési díj: Szkt. 3.§ (1) b) pontja alapján a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzése az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenes.)   A képző intézmény a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdése alapján – az olyan képzésben részt vevő személy kivételével, aki közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy foglalkoztatást elősegítő képzésben vesz részt – térítési díj ellenében biztosítja a képzésben részt vevő személy által felhasznált szakmai anyagokat. A térítési díj összege 5000,- Ft/hó, amelyet a képzésben résztvevő havonta fizet meg a képző intézmény részére. A szakképző intézmény a képzésben részt vevő személy számára a teljes, képzés ideje alatt befizetett térítési díjat 30 napon belül visszafizeti attól a naptól számítva, amely napon a képzésben részt vevő személy a szakmai képzés elvégzéséről szóló bizonyítványt megszerzi. A szakképző intézmény a képzésben részt vevő személy számára a térítési díjat abban az esetben is visszafizeti, amennyiben a szakképesítés megszerzése a képzésben részt vevő személy számára fel nem róható okból nem lehetséges.
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjaihttp://derinet.sulinet.hu/wp-content/uploads/2020/09/TanevRendje20202021.pdf
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje http://derinet.sulinet.hu/wp-content/uploads/2020/09/SzakmaiProgram20202021.pdf  
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettségehttp://derinet.sulinet.hu/tanaraink/
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programjanem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számaB/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentésnem releváns
AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója
Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.   Technikumi képzések: https://gepeszeti.hu/index.php/oktatas/technikumi-2020-szeptembertol Szakképző iskolai képzések: https://gepeszeti.hu/index.php/oktatas/szakkepzes

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszámnem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatóhttps://gepeszeti.hu/index.php/letoeltes/dokumentumok?start=7
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számahttps://gepeszeti.hu/index.php/letoeltes/dokumentumok?start=7
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeihttps://gepeszeti.hu/index.php/letoeltes/dokumentumok?start=7
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjaihttps://gepeszeti.hu/index.php/letoeltes/dokumentumok?start=7
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje  https://gepeszeti.hu/vegyes/alapdokumentumok/Szakmai_Program_Gépészeti_2020.pdf  
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettségehttps://gepeszeti.hu/index.php/kozossegek/tantestulet
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszámahttps://gepeszeti.hu/index.php/letoeltes/kulonos-kozzeteteli-lista
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokhttps://gepeszeti.hu/index.php/letoeltes/kulonos-kozzeteteli-lista
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programjanem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számaB/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentésnem releváns
AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója
Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma 4300 Nyírbátor, Füveskert út 9.   Technikumi képzések: http://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=oktatas&cel=palyavalasztas
Szakképző iskolai képzések: http://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=oktatas&cel=palyavalasztas

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszámnem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatóhttp://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=aktualis&cel=rendezvenyek
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számahttp://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=aktualis&cel=rendezvenyek
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeihttp://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=aktualis&cel=rendezvenyek
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjaihttp://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=aktualis&cel=rendezvenyek
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendjehttp://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/docs/pedprog_bgszki.pdf  
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszámahttp://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=oktatas&cel=osztalyok
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programjanem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számaB/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentésnem releváns
AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója
Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 27. Technikumi képzések: https://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=96 Szakképző iskolai képzések: https://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=104

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszámnem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatóhttps://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=165
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számahttps://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=165
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeihttps://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=165
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjaihttps://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=165
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje https://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=158  
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettségehttps://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=17
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszámahttps://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=165
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokhttps://bnaszki.edu.hu/viewpage.php?page_id=165
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programjanem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számaB/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentésnem releváns
AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója
Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakképző Iskola 4320 Nagykálló, Kossuth út 8.

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszámnem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatóhttp://kallayszaki.hu/wp-content/uploads/2021/02/MSzC-Kállay-Rudolf-Szakké9pő-Iskola-Közzétételi-listája-2020-2021.-tanévre.pdf
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számahttp://kallayszaki.hu/wp-content/uploads/2021/02/MSzC-Kállay-Rudolf-Szakké9pő-Iskola-Közzétételi-listája-2020-2021.-tanévre.pdf
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeihttp://kallayszaki.hu/wp-content/uploads/2021/02/MSzC-Kállay-Rudolf-Szakké9pő-Iskola-Közzétételi-listája-2020-2021.-tanévre.pdf
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjaihttp://kallayszaki.hu/wp-content/uploads/2021/02/MSzC-Kállay-Rudolf-Szakké9pő-Iskola-Közzétételi-listája-2020-2021.-tanévre.pdf
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendjehttp://kallayszaki.hu/wp-content/uploads/2021/02/MSzC-Kállay-Rudolf-Szakké9pő-Iskola-Közzétételi-listája-2020-2021.-tanévre.pdf    
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettségehttp://kallayszaki.hu/tantestulet/
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszámahttp://kallayszaki.hu/wp-content/uploads/2021/02/MSzC-Kállay-Rudolf-Szakké9pő-Iskola-Közzétételi-listája-2020-2021.-tanévre.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokhttp://kallayszaki.hu/wp-content/uploads/2021/02/MSzC-Kállay-Rudolf-Szakké9pő-Iskola-Közzétételi-listája-2020-2021.-tanévre.pdf
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programjanem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számaB/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentésnem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaFeltöltés alatt

II. Közzétételi egység: Az állami számvevőszék ellenőrzései

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) bekezdésében előírtakkal ellentétben. 2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1)-(2) bekezdésében előírtak ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. 3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaiFeltöltés alatt

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuknem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukÉves beruházásstatisztikai jelentés
Éves_beruházásstatisztikai_jelentés_2015.pdf
Éves_beruházásstatisztikai_jelentés_2016.pdf
Éves_beruházásstatisztikai_jelentés_2017.pdf
Éves_beruházásstatisztikai_jelentés_2018.pdf
Éves_beruházásstatisztikai_jelentés_2019.pdf
Éves_beruházásstatisztikai_jelentés_2020.pdf

Munkaerőköltség felvétel

Környezetvédelmi ráfordítások
Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról 2017.pdf
Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról 2018.pdf
Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról 2019.pdf

OSAP – Adatlapok az iskolarendszeren kívüli képzésekről

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései2015.-evi-elemi-koltsegvetes
2016.-evi-elemi-koltsegvetes
2017.-evi-elemi-koltsegvetes
2018.-evi-elemi-koltsegvetes
2019.-evi-elemi-koltsegvetes-I.
2019.-evi-elemi-koltsegvetes-II.
2020.-evi-elemi-koltsegvetes-I.
2020.-evi-elemi-koltsegvetes-II.
2021.-evi-elemi-koltsegvetes

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiEves-koltsegvetesi-beszamolo-2015
Eves-koltsegvetesi-beszamolo-2016
Eves-koltsegvetesi-beszamolo-2017
Eves-koltsegvetesi-beszamolo-2018
Eves-koltsegvetesi-beszamolo-2019
Eves-koltsegvetesi-beszamolo-2020

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóiZárszámadás szöveges indoklása

3.3 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
MegnevezésÖsszes foglalkoztatott létszáma
Létszám (fő)
Személyi juttatás (ezer Ft)
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
MegnevezésÖsszes foglalkoztatottból a vezetők létszáma
Létszám (fő)
Személyi juttatás: vezetők illetménye (ezer Ft)
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevenem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljanem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegenem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyenem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Feltöltés alatt

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeinem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekFeltöltés alatt

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlKözbeszerzési terv
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer:
https://www.ekr.gov.hu Aktuális közbeszerzési terv az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék:
http://www.kozadattar.hu