A 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY ALAPJÁN

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

dr. Bugya László, főigazgató

Rostás János Tibor, kancellár

Barkován Ferenc, szakmai főigazgató-helyettes

Stamuszné Végh Anikó, gazdasági vezető

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név): Mátészalkai Szakképzési Centrum

2. Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):  +36 44 452 433

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal): nem rendelkezünk fax számmal

6. Központi elektronikus levélcím: mszcentrum@gmail.com

7. A honlap URL-je: www.mateszalkaiszc.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): www.mateszalkaiszc.hu/index.php/kapcsolat

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető név: www.mateszalkaiszc.hu/index.php/kapcsolat

10. Az ügyfélfogadás rendje: www.mateszalkaiszc.hu/index.php/kapcsolat

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével): hamarosan…

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):

dr. Bugya László, főigazgató
+36 44 452 433
mszcentrum@gmail.com

Rostás János Tibor, kancellár
+36 44 452 433
mszcentrum@gmail.com

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Mátészalkai SzC Bethlen Gábor Technikum,Szakképző Iskola és Kollégium, Nyírbátor
Cím: 4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9.
Telefonszám: +36 (42) 281 297
Igazgató: Kiss Zoltánné
e-mail cím: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

Mátészalkai SzC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium, Nagykálló
Cím: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 27.
Telefonszám: +36 (42) 563 140
Igazgató: Szabóné Lipkovics Ildikó
e-mail cím: nagykallo.budai@gmail.com

Mátészalkai SzC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Mátészalka
Cím: 4700 Mátészalka, Baross László u. 9-11.
Telefonszám: +36 (44) 312 657
Igazgató: Magyar János
e-mail cím: iskola@maszik.sulinet.hu

Mátészalkai SzC Gépészeti Technikum és Kollégium
Cím: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.
Telefonszám: +36 (44) 500 185
Igazgató: Nagy József
e-mail cím: titkarsag@gepeszeti.hu

Mátészalkai SzC Kállay Rudolf Szakképző Iskola, Nagykálló
Cím: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 8.
Telefonszám: +36 (42) 263 435
Igazgató: Péter István József
e-mail cím: nagykalloi@kallayszaki.hu

1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): www.mateszalkaiszc.hu 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: www.mateszalkaiszc.hu 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: www.mateszalkaiszc.hu

1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

I. Közzétételi egység, a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: A Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK

I. Közzétételi egység, a szerv által alapított közalapítványok: A Mátészalkai Szakképzési Centrum nem alapított közalapítványt.

1.5. LAPOK

I. Közzétételi egység, lapok: A Mátészalkai Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját lappal.

1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Innovációs és Technológiai Minisztérium: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: www.nive.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és

Hatósági Osztály: www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Innovációs és Technológiai Minisztérium: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: www.nive.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály: www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly

1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes bemutatása

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Mátészalkai Szakképzési Centrum hatósági ügyek intézésére nem jogosult.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Alapító okirat 4.4. pontja:

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása:

A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Mátészalkai Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV. Közzétételi egység, a szerv nyilvántartásai: A Mátészalkai Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját fenntartású adatbázisokkal

V. Közzétételi egység, nyilvános kiadványok: A Mátészalkai Szakképzési Centrumnak nincsenek nyilvános kiadványai

VI. Közzétételi egység, döntéshozatal, ülések: A Mátészalkai Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik

VII. Közzétételi egység, a szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: A Mátészalkai Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik

VIII. Közzétételi egység, pályázatok: A Mátészalkai Szakképzési Centrum nem ír ki pályázatokat

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: www.mateszalkaiszc.hu

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.

mszcentrum@gmail.com

+36 44 452 433

4. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

5. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

6. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: Nem volt vizsgálat

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai: Nem volt ellenőrzés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A 2015. évi költségvetés

A 2016. évi költségvetés

A 2017. évi költségvetés

A 2018. évi költségvetés

A 2019. évi költségvetés

A 2020. évi költségvetés

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A 2015. évi költségvetési beszámoló

A 2016. évi költségvetési beszámoló

A 2017. évi költségvetési beszámoló

A 2018. évi költségvetési beszámoló

A 2019. évi költségvetési beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A 2018/I. és II. negyedéves létszámadatok

A 2018/III. és IV. negyedéves létszámadatok

A 2019/I. és II. negyedéves létszámadatok

A 2019/III. és IV. negyedéves létszámadatok

A 2020/I. és II. negyedéves létszámadatok

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:

A 2015. évi szerződések összefoglaló táblázata

A 2016. évi szerződések összefoglaló táblázata

A 2017. évi szerződések összefoglaló táblázata

A 2018. évi szerződések összefoglaló táblázata

A 2019. évi szerződések összefoglaló táblázata

A 2020. évi szerződések összefoglaló táblázata

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv:

A 2016. évi közbeszerzési terv

A 2017. évi közbeszerzési terv

A 2018. évi közbeszerzési terv

A 2019. évi közbeszerzési terv

A 2020. évi közbeszerzési terv

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról:

Éves statisztikai összegezések:

A 2016. évi statisztikai összegzés

A 2017. évi statisztikai összegzés

A 2018. évi statisztikai összegzés