Back to Top

GINOP-6.1.3-17-2018-00006 - Idegen nyelvi készségek fejlesztése Mátészalka és vonzáskörzetében élő lakosság körében

GINOP-6.1.3-17-2018-00006 - Idegen nyelvi készségek fejlesztése Mátészalka és vonzáskörzetében élő lakosság körében

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum

A projekt kezdő dátuma: 2019.01.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.03.31.

Támogatási összeg: 107.994.535.- Ft

Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége: 107.994.535.- Ft

A konstrukció célja: a magyarországi lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és lehetősége nyíljon a munkaerőpiaci szempontból releváns – így idegen nyelvi – készségek megszerzésére.

A program támogatja az idegen nyelvi készséggel nem vagy alacsony szintű készséggel rendelkező célcsoport számára szervezett képzések szintjétől a készséget magasabb szintre fejlesztő célzott felnőttképzési programok elindítását, amelyben a képzéseket idegen nyelvi képzés szervezésére engedéllyel rendelkező képző intézmények szolgáltathatják. A program során a munkaképes korú, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, már nem tankötelezett fiatal felnőtt és legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező célcsoport számára az idegen nyelv(ek) alap- illetve középfokú használatára való ösztönzés is cél. Eredményként csökken az idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkezők szintje az állampolgárok körében.

 

G.I.N.O.P-6.1.3-17-2018-00006 projekt támogatási szerződését a linkre kattintva tekintheti meg.

GINOP-6.2.3-17-2017-00024 - „Szakma smart Mátészalka” - A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum

A projekt kezdő dátuma: 2017.12.15.

A projekt fizikai befejezése: 2020.06.15

Támogatási összeg: 450.019.230.- Ft

Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége: 450.019.230.- Ft

A konstrukció célja:

Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi ország specifikus ajánlásokkal.

 

Szakma Smart G.I.N.O.P-6.2.3-17-2017-00024 projekt honlapja: http://www.szakmasmart.hu

G.I.N.O.P-6.2.3-17-2017-00024 projekt támogatási szerződését a linkre kattintva tekintheti meg.

EFOP-3.1.9-17-2017-00014 - Iskolapad újratöltve - „Budai újratöltve”

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma

A projekt kezdő dátuma: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezése: 2020.12.31

Támogatási összeg: 31.578.200 Ft

Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége: 31.578.200 Ft

A konstrukció célja:

A konstrukció célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása, mely szorosan kapcsolódik a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése EFOP célkitűzéshez is.

A konstrukció olyan második esély típusú programokat támogat, melyek erősen személyközpontú, komplex és alternatív pedagógiai hatásrendszerükkel, rugalmas, egyéni tanulási utak biztosításával képesek megszólítani azokat a fiatalokat, akik a hagyományos iskolarendszerbe nem tudtak beilleszkedni, akik számára a hagyományos oktatási forma kudarcot hozott.

 

EFOP-3.1.9-17-2017-00014 projekt támogatási szerződését a linkre kattintva tekintheti meg.

EFOP-3.1.9-17-2017-00008 - Iskolapad újratöltve - „Gépészeti újratöltve”

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma

A projekt kezdő dátuma: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezése: 2020.12.31

Támogatási összeg: 31.578.200 Ft

Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége: 31.578.200 Ft

A konstrukció célja:

A konstrukció célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása, mely szorosan kapcsolódik a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése EFOP célkitűzéshez is.

A konstrukció olyan második esély típusú programokat támogat, melyek erősen személyközpontú, komplex és alternatív pedagógiai hatásrendszerükkel, rugalmas, egyéni tanulási utak biztosításával képesek megszólítani azokat a fiatalokat, akik a hagyományos iskolarendszerbe nem tudtak beilleszkedni, akik számára a hagyományos oktatási forma kudarcot hozott.

 

EFOP-3.1.9-17-2017-00008 projekt támogatási szerződését a linkre kattintva tekintheti meg.

EFOP-3.1.10-17-2017-00010 - Lépj egy fokkal feljebb „Minden út egy lépéssel kezdődik”

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum Kállay Rudolf Szakközépiskolája

A projekt kezdő dátuma: 2017.09.01.

A projekt fizikai befejezése: 2020.08.31

Támogatási összeg: 25.198.729 Ft

Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége: 25.198.729 Ft

A projekt célja:

A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzá járul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek teljesüléséhez.

 

EFOP-3.1.10-17-2017-00010 projekt támogatási szerződését a linkre kattintva tekintheti meg.

EFOP-3.1.10-17-2017-00009 - Lépj egy fokkal feljebb „Lépéselőnyben”

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma

A projekt kezdő dátuma: 2017.10.01.

A projekt fizikai befejezése: 2020.09.30

Támogatási összeg: 25.198.729 Ft

Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége: 25.198.729 Ft

A projekt célja:

A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzá járul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek teljesüléséhez.

 

EFOP-3.1.10-17-2017-00009 projekt támogatási szerződését a linkre kattintva tekintheti meg.

EFOP-3.1.10-17-2017-00008 - Lépj egy fokkal feljebb „Lépésről lépésre”

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma

A projekt kezdő dátuma: 2017.10.01.

A projekt fizikai befejezése: 2020.09.30

Támogatási összeg: 25.198.729 Ft

Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége: 25.198.729 Ft

A projekt célja:

A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzá járul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek teljesüléséhez.

 

EFOP-3.1.10-17-2017-00008 projekt támogatási szerződését a linkre kattintva tekintheti meg.

KEHOP-5.2.11-16-2016-00063

Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai Szakképzési Centrum tagintézményeiben

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00063 szerződés tartalmát a linkre kattintva tekintheti meg

Ajánlattételi felhívás - Mátészalkai Szakképzési Centrum - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Mátészalkai Szakképzési Centrum intézményeiben. A dokumentum tartalmát a linkre kattintva tekintheti meg

Ajánlattételi Dokumentáció - Mátészalkai Szakképzési Centrum - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Mátészalkai Szakképzési Centrum intézményeiben. A dokumentum tartalmát a linkre kattintva tekintheti meg

KEHOP-5.2.10-16-2016-00024

KEHOP-5.2.10-16-2016-00024 A Mátészalkai Szakképzési Centrum mátészalkai és nyírbátori kollégiumának energetikai korszerűsítése

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum
A projekt kezdő dátuma: 2016.10.26
A projekt fizikai befejezése: 2017.10.25
Támogatási összeg: 198.444.803 Ft
Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás
A projekt elszámolható összköltsége: 198.444.803 Ft

Előzmények:

A pályázat benyújtását megelőzte a beruházás megvalósításához szükséges műszaki tervek és energetikai minőségtanúsítványok elkészítése, továbbá közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került az építési beruházást megvalósító kivitelező, valamint a napelemes rendszer kialakítását végző cég is.

A projekt célja:

Az MSZC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma vonatkozásában megvalósul az épület teljes homlokzati, részleges szarufa alatti, födém hőszigetelése és lapos tető szigetelése, valamint az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje, továbbá kiépítésre kerül egy 39,52 kWp napelemes rendszerrel. A meglévő homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre.
Az MSZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma vonatkozásában megvalósul az épület teljes homlokzati valamint a padlásfödém és az árkádfödém hőszigetelése, továbbá az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje. A meglévő homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre.