GINOP-6.1.3-17-2018-00006 – Idegen nyelvi készségek fejlesztése Mátészalka és vonzáskörzetében élő lakosság körében

GINOP

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum

A projekt kezdő dátuma: 2019.01.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.03.31.

Támogatási összeg: 107.994.535.- Ft

Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége: 107.994.535.- Ft

A konstrukció célja: a magyarországi lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és lehetősége nyíljon a munkaerőpiaci szempontból releváns – így idegen nyelvi – készségek megszerzésére.

A program támogatja az idegen nyelvi készséggel nem vagy alacsony szintű készséggel rendelkező célcsoport számára szervezett képzések szintjétől a készséget magasabb szintre fejlesztő célzott felnőttképzési programok elindítását, amelyben a képzéseket idegen nyelvi képzés szervezésére engedéllyel rendelkező képző intézmények szolgáltathatják. A program során a munkaképes korú, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, már nem tankötelezett fiatal felnőtt és legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező célcsoport számára az idegen nyelv(ek) alap- illetve középfokú használatára való ösztönzés is cél. Eredményként csökken az idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkezők szintje az állampolgárok körében.

G.I.N.O.P-6.1.3-17-2018-00006 projekt támogatási szerződését a linkre kattintva tekintheti meg.

GINOP-6.2.3-17-2017-00024 – „Szakma smart Mátészalka” – A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

GINOP

Projekt kedvezményezett neve: Mátészalkai Szakképzési Centrum

A projekt kezdő dátuma: 2017.12.15.

A projekt fizikai befejezése: 2021.01.29

Támogatási összeg: 450.019.230.- Ft

Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége: 450.019.230.- Ft

A konstrukció célja:

Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi ország specifikus ajánlásokkal.

Szakma Smart G.I.N.O.P-6.2.3-17-2017-00024 projekt honlapja: http://www.szakmasmart.hu

G.I.N.O.P-6.2.3-17-2017-00024 projekt támogatási szerződését a linkre kattintva tekintheti meg.