A tananyag a GINOP-6.2.6-20-2020-00001 „Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák” c. projekt finanszírozásával valósult meg.

A tananyag célja

A tananyag célja a szakképzési rendszer működésének bemutatása azon munkaadók, foglalkoztatók számára, akik szeretnék megismerni a duális képzésben, vagy ahogy ez a Szakképzési törvényben meghatározásra került, a szakirányú oktatásban rejlő lehetőségeket.  

 • A tananyag gyors áttekintést ad a Szakképzési törvény meghatározó fogalmairól.  
 • A tananyag bemutatja a szakképzés szereplőit, ezen belül kiemelten a szakirányú oktatásban kulcsszerepet játszó duális képzőhely szerepét, felelősségét, feladatait, valamint a szakképzésbe való bekapcsolódással, részvétellel elérhető, várható eredményeket.  
 • A tananyag áttekintést ad a szakképzés finanszírozási kérdéseiről, különös tekintettel a szakképzésbe bekapcsolódó munkáltatók által igénybe vehető forrásokról.  
 • A tananyag bemutatja a tanulószerződés helyét átvevő szakképzési munkaszerződést, illetve az azt érintő fontos változásokat.  
 • A tananyag megismerteti a duális szakképzés szervezésével kapcsolatos feladatokat, beleértve az adminisztrációs kötelezettségeket és az adminisztrációt támogató szoftverkörnyezetet.  

Fejezetek

 1. A szakképzési és munkaerőpiaci képzés új rendszere
 2. Az ágazati alapoktatás, ágazati kompetenciamérés és ágazati alapvizsga rendszerének bemutatása
 3. Duális képzés / szakirányú oktatás
 4. A duális képzőhelyek rendszerének bemutatása
 5. Ágazati képzőközpontok, tudásközpontok rendszerének bemutatása
 6. A szakképzés megújított tartalma, tartalmi szabályozóinak bemutatása
 7. Szakmai vizsgák és képesítő vizsgák rendszerének bemutatása
 8. Szakképzési támogatások, juttatások rendszere, a duális képzés finanszírozása
 9. Szakképzési munkaszerződésekre vonatkozó szabályok bemutatása
 10. Szakirányú oktatásban a duális képzőhelyre vonatkozó tanügyi adminisztrációs szabályok bemutatása